Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Denna tabell beskriver de kurser jag läste på Universitetet. Klicka på den rubrik du är intresserad av för att sortera om listan. Du kan såklart även klicka på en kurskod för att komma till respektive kursbeskrivning. Kursbeskrivningarna har jag sparat under åren, de är i princip de som officiella.

Datum HP Poäng Kurskod Kursnamn
199915.0010.0MM1500Preparandkurs i Matematik (MdH)
199930.0020.0HL0010Litteraturvetenskap A (MdH)
200003.7502.5TFYY25Teknisk biologi
200005.2503.5TFFM51Fysikaliska principer, TB
200006.0004.0TATM79Matematisk grundkurs
200006.0004.0TFKE03Allmän kemi
2000xx.xxxx.x Värnplikt: Fänrik, Chef Sjukvårdstropp
200101.5001.0TGTU00Datorkörkort
200104.5003.0TFYY06Mekanik D
200106.0004.0TFKE15Organisk kemi
200106.7504.5TATM31Algebra M
200106.7504.5TFBI15Biologiska system
200107.5005.0TDDB22Programmering I, grundkurs
200107.5005.0TFKE08Fysikalisk kemi
200109.0006.0TATM73Analys B, flera variabler
200110.5007.0TATM72Analys A
200206.0004.0TFYY55Fysik TB
200206.0004.0THFR02Teknisk franska
200206.0004.0TSRT15Reglerteknik M
200207.5005.0TANA55Numeriska metoder med Matlab
200207.5005.0TATM57Komplex analys
200207.5005.0TFBI10Cellbiologi
200207.5005.0TFKE25Biokemi
200208.2505.5TAMS19Matematisk statistik, grundkurs för TB
200207.5006.0TFYY66Molekyl- och ytfysik
200301.5001.0TANA70Fortran
200301.5001.0TGTU55Forskning vid LiTH
200304.5003.0TATA01Analys, överkurs
200303.2503.5TATM41Vektoranalys
200303.2503.5TATM91Tillämpad matematik
200303.2503.5TVCB08Strukturbiologiska metoder
200306.0004.0TATM38Matematiska modeller i biologi
200306.0004.0TBME45Systemfysiologi
200306.7504.5TATA35Diskret matematik
200307.5005.0NMAB18Linjär och ickelinjär optimering
200307.5006.0TVMB06Mikrobiologi och immunologi
200315.0010.0TDDI28Datastrukturer, algoritmer och C++
200403.0002.0NGSSCData mining and applications...
200403.0002.0NMAA13Matematisk analys I
200403.0002.0NMAB13Matematisk analys II
200404.5003.0NMAB09Matematikens historia (rapport)
200404.5003.0TFTB24Bioinformatik - översikt och praktiska...
200403.2503.5TFMT20Mätteknik TB
200406.0004.0TDDB77Databaser och bioinformatik
200406.0004.0TFKE30Analytisk kemi
200406.0004.0TVCB02Genteknik och molekylärgenetik
200406.7504.5TSBB03Signal- och bildbehandling
200407.5005.0NMAB19Diskret optimering
200407.5005.0NMAC07Linjär analys
200407.5005.0TDDC12Datavet. och mat. met. i bioinfo...
200430.0020.0NMXD20Examensarbete (matematik)
200504.5003.0TSDT48Elektriska kretsar
200507.5005.03C3450Miljöskyddsteknik (KTH) (rapport)
200507.5005.0TFTB26Projekt bioinformatik
200530.0020.0TFXD20Examensarbete (bioinformatik)
2009xx.xxxx.x Praktisk Projektledning
2009xx.xxxx.x Workshopserie Mjukvaruarkitektur
2012xx.xxxx.x ISTQB Foundation Certificate in Software Testing
2012xx.xxxx.x Mjukvarutestning med MS Test Manager
2013xx.xxxx.x REQB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation
2014xx.xxxx.x ISTQB Advanced Level, Test Manager
2015xx.xxxx.x ISTQB Agile Tester Certificate
2015xx.xxxx.x ISTQB Agile Tester Certificate
201602.5001.7DVA448Regression Test Selection and Software Fault Prediction
201605.0003.3DVA450Scientific theory and research methods
201707.5005.01B4120Risk in Technical Systems
201707.5005.0DVA434Software Testing