Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Denna tabell beskriver de kurser jag läste på Universitetet. Klicka på den rubrik du är intresserad av för att sortera om listan. Du kan såklart även klicka på en kurskod för att komma till respektive kursbeskrivning. Kursbeskrivningarna har jag sparat under åren, de är i princip de som officiella.

Datum HP Poäng Kurskod Kursnamn
202307.5005.0NG1610Klimatförändringar/människa/samhälle
202307.5005.02NE088Människan, miljön och samhället
202207.5005.0FI1029Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande
202207.5005.0FI1030Filosofi: Filosofins Historia
202207.5005.0FIGE10Global Etik
202207.5005.0FI1031Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori
202107.5005.04IK507Etik och profession inom IT
202107.5005.0FI1033Filosofi: Värdeteori och normativ etik
202107.5005.0721G28Den artificiella intelligensens etik
202007.5005.0FE7030Business Ethics
201906.5004.5N/AEthics in computer science research
201910.0006.54EN602English for Research Writing
201807.5005.0PA2545Behavioral Software Engineering
201806.0004.0N/AMarkov chains (Reading Course)
201804.5003.0N/AIntroduction to doctoral studies
201707.5005.0N/AGraph Theory, Networks and applications
201704.5003.0N/AResearch Planning
201707.5005.0DVA434Software Testing
201707.5005.01B4120Risk in Technical Systems
201605.0003.3DVA450Scientific theory and research methods
201602.5001.7DVA448Regression Test Selection and Software Fault Prediction
2015xx.xxxx.xN/AISTQB Agile Tester Certificate
2015xx.xxxx.xN/AISTQB Agile Tester Certificate
2014xx.xxxx.xN/AISTQB Advanced Level, Test Manager
2013xx.xxxx.xN/AREQB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation
2012xx.xxxx.xN/AMjukvarutestning med MS Test Manager
2012xx.xxxx.xN/AISTQB Foundation Certificate in Software Testing
2009xx.xxxx.xN/AWorkshopserie Mjukvaruarkitektur
2009xx.xxxx.xN/APraktisk Projektledning
200530.0020.0TFXD20Examensarbete (bioinformatik)
200507.5005.0TFTB26Projekt bioinformatik
200507.5005.03C3450Miljöskyddsteknik (KTH) (rapport)
200504.5003.0TSDT48Elektriska kretsar
200430.0020.0NMXD20Examensarbete (matematik)
200407.5005.0TDDC12Datavet. och mat. met. i bioinfo...
200407.5005.0NMAC07Linjär analys
200407.5005.0NMAB19Diskret optimering
200406.7504.5TSBB03Signal- och bildbehandling
200406.0004.0TVCB02Genteknik och molekylärgenetik
200406.0004.0TFKE30Analytisk kemi
200406.0004.0TDDB77Databaser och bioinformatik
200403.2503.5TFMT20Mätteknik TB
200404.5003.0TFTB24Bioinformatik - översikt och praktiska...
200404.5003.0NMAB09Matematikens historia (rapport)
200403.0002.0NMAB13Matematisk analys II
200403.0002.0NMAA13Matematisk analys I
200403.0002.0NGSSCData mining and applications...
200315.0010.0TDDI28Datastrukturer, algoritmer och C++
200307.5006.0TVMB06Mikrobiologi och immunologi
200307.5005.0NMAB18Linjär och ickelinjär optimering
200306.7504.5TATA35Diskret matematik
200306.0004.0TBME45Systemfysiologi
200306.0004.0TATM38Matematiska modeller i biologi
200303.2503.5TVCB08Strukturbiologiska metoder
200303.2503.5TATM91Tillämpad matematik
200303.2503.5TATM41Vektoranalys
200304.5003.0TATA01Analys, överkurs
200301.5001.0TGTU55Forskning vid LiTH
200301.5001.0TANA70Fortran
200207.5006.0TFYY66Molekyl- och ytfysik
200208.2505.5TAMS19Matematisk statistik, grundkurs för TB
200207.5005.0TFKE25Biokemi
200207.5005.0TFBI10Cellbiologi
200207.5005.0TATM57Komplex analys
200207.5005.0TANA55Numeriska metoder med Matlab
200206.0004.0TSRT15Reglerteknik M
200206.0004.0THFR02Teknisk franska
200206.0004.0TFYY55Fysik TB
200110.5007.0TATM72Analys A
200109.0006.0TATM73Analys B, flera variabler
200107.5005.0TFKE08Fysikalisk kemi
200107.5005.0TDDB22Programmering I, grundkurs
200106.7504.5TFBI15Biologiska system
200106.7504.5TATM31Algebra M
200106.0004.0TFKE15Organisk kemi
200104.5003.0TFYY06Mekanik D
200101.5001.0TGTU00Datorkörkort
2000xx.xxxx.x Värnplikt: Fänrik, Chef Sjukvårdstropp
200006.0004.0TFKE03Allmän kemi
200006.0004.0TATM79Matematisk grundkurs
200005.2503.5TFFM51Fysikaliska principer, TB
200003.7502.5TFYY25Teknisk biologi
199930.0020.0HL0010Litteraturvetenskap A (MdH)
199915.0010.0MM1500Preparandkurs i Matematik (MdH)