NMAB13, Matematisk analys II, 10 p, (Mathematical Analysis II)Kommentar från Per:
Denna kurs innehåller en teoritentamen som behövs för att få en magisterexamen i matematik, tillsammans med mina övriga mattekurser får jag då tillgodoräkna hela denna kurs.

Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i flervariabelanalys och vektoranalys.

Förkunskaper:
Genomgången NMAA13 Matematisk Analys I. Kursen NMAA12 Linjär Algebra bör följas parallellt.

Organisation:
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningsräkningstillfällen.

Kursinnehåll:
Funktioner av flera variabler. Gränsvärden. Kontinuitet. Differentialkalkyl. Implicita funktioner. Optimering. Krökning och torsion. Dubbel- och trippelintegraler. Kurvintegraler. Greens formel. Potentialfunktion och exakt differential. Ytintegraler. Flödesintegraler. Gauss sats. Stokes sats.

Kurslitteratur:
Persson, Böiers: Analys i flera variabler. Vektoranalysproblem. Alternativt (vid distansstudier): Eriksson, F: Flerdimensionell analys.

Examination:
TEN1, En skriftlig sluttentamen. 8 p.
TEN2, En skriftlig teoritentamen; betyg G eller U. 2 p. (Den tenta jag gjorde.)

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.