TATM31, Algebra M, 4.5 p, (Algebra)Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Att ge de grundkunskaper i linjär algebra som behövs t ex i mekanik, optimeringslära och hållfasthetslära.

Förkunskaper:
-

Påbyggnadskurser:
-

Organisation:
Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner. För M pågår kursen under hela vårterminen.

Kursinnehåll:
Vektoralgebra och vektorgeometri i tre dimensioner. Linjära ekvationssystem. Teori för ändligtdimensionella reella vektorrum och linjära avbildningar (speciellt symmetriska och isometriska) av sådana.

Kurslitteratur:
Andersson, L. m.fl.: Linjär algebra med geometri. Studentlitteratur.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 4.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.