TFTB24, Bioinformatik-översikt och praktiska tillämpningar, 3 p, (Bioinformatics-Overview and Practical Applications)Ämnesgrupp:
Biologi D

Mål:
Kursens mål är att ge basala kunskaper i bioinformatik, närmare bestämt om teorier och praktiska tillämpningar av datorbaserade metoder för analyser av DNA- och proteinsekvenser samt för studier av proteiners strukturer.

Förkunskaper:
TFKE25 Biokemi, TFBI10 Cellbiologi, TVMB06 Mikrobiologi och immunologi, TVCB02 Genteknik och molekylärgenetik eller motsvarande kurser.

Organisation:
Undervisningen består av föreläsningar och datorövningar. En uppsättning biologiska problem i form av inlämningsuppgifter som studenterna förväntas lösa med hjälp av tillgängliga programvaror på internet. Föreläsningarna syftar till att exemplifiera och komplettera kursinnehållet. De datorbaserade övningarna redovisas skriftligt och kontakten med lärare sker framför allt över datanätet, men även vid schemalagda diskussionstillfällen/seminarier.

Kursinnehåll:
Datorbaserade metoder för analys av DNA sekvenser och för studier av proteiners struktur. Delmomenten belyser såväl teoretiska modeller som biologiska applikationer av de datorprogram som presenteras. Följande problemområden kommer att behandlas: - Databaser och databassökningar - Sekvensjämförelser (både DNA- och proteinnivå) - Sekvensmönster - Proteiners domäner, sekundärstrukturer och posttranslationella modifieringar - Flersekvensjämförelser alignments och fylogenetiska rekonstruktioner (släktträd) - Proteiners tredimensionella struktur

Kurslitteratur:
Finns att hämta på nätet. Vetenskapliga artiklar.

Examination:
UPG1, Inlämningsuppgifter, 3 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.