TDDI28, Datastrukturer, algoritmer och C++, 10 p, (Data Structures, Algorithms and C++)Ämnesgrupp:
Datavetenskap, datalogi B

Mål:
Kursen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i praktisk programmering i C++. Därutöver skall kursen ge kunskaper om datastrukturer och algoritmer.

Förkunskaper:
TDIU15 Programmering i C.

Påbyggnadskurser:
TDDB63 Processprogrammering och operativsystem, TDDI60 Tekniska databaser, TDDI38 Programmeringsprojekt, TDDI25 Applikationsprogrammering för Windows, TDTS43 Datornät och distribuerade system, TDDB43 Introduktion till användbara system, TDDB58 Objektorienterad programmering, TDDI48 Programmering och interaktivitet på WWW.

Organisation:
På föreläsningarna behandlas C++, samt datastrukturer och algoritmer. På lektionerna löses övningsuppgifter och görs förberedelser till laborationerna. På laborationerna löses programmeringuppgifter. Kursen pågår under hela vårterminen.

Kursinnehåll:
Objektorienterad och procedurell programmering i C++. Datatyper: lista, stack, kö, träd, hashtabeller och prioritetsköer. Sökning och sortering. Orientering om analys av algoritmer.

Kurslitteratur:
Fastställs senare. Se kursinformationen som utkommer inför varje kursstart, samt kursens webbsidor, http://www.ida.liu.se/~TDDI28/.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3 p.
LAB1, En laborationskurs, 7 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.