TFYY06, Mekanik D, 3 p, (Engineering Mechanics D)Ämnesgrupp:
Fysik B

Mål:
Kursen avser att orientera de studerande om de grundläggande sambanden inom klassisk mekanik och ge viss färdighet i lösande av mekaniska problem.

Förkunskaper:
Analys A TATM72 och Algebra M TATM31

Organisation:
Föreläsningarna behandlar principiellt viktiga avsnitt och kan innehålla enkla demonstrationer av mekaniska förlopp eller lösande av typexempel.

Kursinnehåll:
Kinematik (linjär och plan rörelse), relativ rörelse (likformig relativ translations- och rotationsrörelse, Lorentz' transformationen), partikeldynamik (tröghetslagen, massa, rörelsemängdsbegreppet, Newtons 2:a och 3:e lag, kraftbegreppet, friktionskraft, rörelsemängdsmoment, centralkraft), arbete och energi (arbete, effekt, kinetisk och potentiell energi, konservativa krafter, potentiella energi kurvor), partikelsystems dynamik (tyngdpunktens rörelse, reducerad massa, rörelsemängd och energi hos ett partikelsystem, konserveringslagar), stela kroppens dynamik, (rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment, rörelseekvationen för rotation av stel kropp), svängningsrörelse (enkel harmonisk rörelse, matematiska och fysiska pendeln, kopplade oscillatorer).

Kurslitteratur:
Halliday, Resnick & Walker: "Fundamentals of Physics", valda avsnitt. Exempelsamling.

Examination:
TEN3, Skriftlig tentamen, 3 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.