NMAB09, Matematikens historia, 3 p, (History of mathematics)Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Kursen ger en översikt av matematikens historiska utveckling i samspel med naturvetenskap och teknik.

Förkunskaper:
Godkänt på minst 5p av kurserna i envariabelanalys och linjär algebra.

Organisation:
Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Kursinnehåll:
Matematiken i Egypten, Babylonien, Grekland och Indien. Hur denna matematik bevarades, utvecklades och överfördes till Europa av perser och araber. Italien och tredjegradsekvationen. Algebrans framväxt. Analysen och dess betydelse för mekanik och astronomi. Sannolikhetslära. Geometrins och analysens vidare utveckling samt deras betydelse för modern fysik.

Kurslitteratur:
Sjöberg, Boris: Från Euklides till Hilbert

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen på kurslitteraturen samt en skriftlig och muntlig framställning av en fördjupningsuppgift vald i samråd med examinator. 3 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.