TATA01, Analys, överkurs, 3 p, (Real Analysis, honours course)Ämnesgrupp:
Matematik C

Mål:
Att ge den fördjupning och utvidgning av grundkursen i analys som behövs som förberedelse för mer avancerade studier i matematik och tillämpade ämnen. Kursen syftar också till att ge studenten tillfälle att träna sig på att läsa och skriva matematiska bevis.

Förkunskaper:
TATM18 Linjär algebra, TATM72 Analys A, TATM73 Analys B eller motsvarande.

Påbyggnadskurser:
TATM85 Funktionalanalys, TATM39 Fourieranalys ök

Organisation:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar. Kursen påbörjas under Ht2 och slutförs under Vt1.

Kursinnehåll:
Det reella talsystemet, gränsvärden för följder, serier, gränsvärden för funktioner, kontinuitet, derivata, funktionsföljder och -serier, Riemannintegralen.

Kurslitteratur:
S. Abbott: Understanding Analysis, Springer-Verlag 2001

Examination:
UPG1, Inlämningsuppgifter, 3 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.