NMAB19, Diskret optimering, 5 p, (Discrete Optimization)Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Kursen ska tillsammans med NMAB18 Linjär och ickelinjär optimering, ge grundläggande kunskaper i optimeringslära. Kursen behandlar i huvudsak problem med diskreta variabler. Såväl teori som metodik för lösning av optimeringsproblem behandlas. Kursen avser att ge de studerande (I) en exemplifierad orientering av viktiga klasser av optimeringsproblem (II) färdighet i analys och formulering av verkliga problem från teknisk och ekonomisk verksamhet med hjälp av matematiska modeller (III) kunskap om uppbyggnad av effektiva metoder för att med hjälp av dator lösa uppkomna matematiska modeller (IV) färdighet i lösning av optimeringsproblem, såväl manuellt som med dator.

Förkunskaper:
NMAB18 Linjär och ickelinjär optimering.

Påbyggnadskurser:
NMAD05 Optimering av stora system, NMAD06 Optimering inom produktion och logistik.

Organisation:
Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Kursinnehåll:
Nätverksoptimering: problemtyper med graf- och nätverksstruktur, linjärprogrammering med heltalsegenskap, transportproblemet, billigaste vägproblem, flöden i nätverk. Heltalsoptimering: Problemformulering, lösningsmetoder baserade på plansnittning, trädsökning och implicit uppräkning, algoritmer för speciella heltalsproblem såsom kappsäcksproblem, övertäcknings- och uppdelningsproblem. Dynamisk programmering: Problemområden, problemformulering, optimalitetsprincipen. I kursen ingår ett flertal praktiska övningar/dator laborationer, en av större format.

Kurslitteratur:
Holmberg K: Heltalsprogrammering och dynamisk programmering och Flöden i nätverk och kombinatorisk optimering. LiTH 1989. Exempelsamling Optimeringsproblem.

Examination:
TEN1, Skriftlig tentamen, 5 p.
LAB1, Laboration, 0 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.