NMAC07, Linjär analys, 5 p, (Linear Analysis)Ämnesgrupp:
Matematik C

Mål:
Att ge den studerande fördjupade kunskaper i matematisk analys inom ett område som har talrika tillämpningar.

Förkunskaper:
Genomgången NMAA12 Linjär Algebra, NMAA13 Matematisk Analys I och NMAB13 Matematisk analys II eller motsvarande.

Organisation:
Undervisningen består av föreläsningar och lektioner.

Kursinnehåll:
Fourierserier, fouriertransform, laplacetransform, z-transform, diskret fouriertransform, FFT.

Kurslitteratur:
Pinkus, Zafrany: Fourier Series and Integral Transforms. Neymark: Transformteori, formler och lexikon. G Bastay, B O Turesson: Problemsamling i Linjär Analys.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen., 5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.