TFBI15, Biologiska system, 4.5 p, (Biological Systems)Ämnesgrupp:
Biologi B

Mål:
Ge kunskaper om vad som kännetecknar levande organismer och biologiska system, samt hur dessa system har utvecklats. Kunskap om de olika nivåer som biologiska system är organiserade i och hur dessa kan studeras. Kunskap om mångfalden av de olika formerna av liv och den komplexitet som biologiska system uppvisar.

Förkunskaper:
-

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborationer Kursen pågår under hela vårterminen.

Kursinnehåll:
Definitionen av liv. Grundläggande begrepp inom cell, individ, population samt ekosystem. Evolution som skapande kraft. Mångfalden av organismer, studier av olika organismer. Olika fysiologiska anpassningar.

Kurslitteratur:
Campbell, N.A., Mitchell, L.G., Reece, J.B.: Biology. Concepts and Connections. Addison Wesley Longman, Inc. 2000. Kompendier.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3.5 p.
PRA1, Projektarbete, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.