1B4120, Risker i Tekniska System, Risk in Technical Systems, 7,5 hp (5.0 "old credits")

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall de studerande förstå grundbegreppen inom riskanalys och själva kunna bedöma olika riskbilder som finns i samhället.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

Kursen bygger på två grundtankar. Den första är att det inte finns någon absolut säker teknik, men att den kan göras säkrare. Den andra är att riskerna i de tekniska systemen är nära förbundna med fördelar. Till kursen hör en kursbok, sex tv- och fyra radioprogram samt en studiehandledning.

Behörighet

Högskolestudier om minst 15 hp inom områdena teknik-naturvetenskap samt kunsker i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Litteratur

Grimvall, G., Jacobsson, P., Thedéen, T. (Red) Risker i tekniska system. Utbildningsradions förlag. Stockholm 1998.

Examination

KTH om kursen AH240V som ersatt 1B4120.Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Tillbaka en sida.