MM1500, Preparandkurs i matematik, 10 poäng, (Preparatory Course of Study in Mathematics)Ämnesgrupp:
Matematik X

Mål:

Kursen skall ge kunskaper i matematik så att studenten efter genomgången kurs kan följa högskoleundervisning där förkunskapskravet är gymnasieskolans Matematik, kurs E.

Förkunskaper:

Matematik kurs C eller 3 åk SE eller etapp 3.

Påbyggnadskurser:

-

Organisation:

Arbete i grupper med lärarhandledning.

Kursinnehåll:

*Geometri och trigonometri: Vinkelsatser. Triangelgeometri. Likformighet. Sinus, cosinus, tangens och cotangens för vinklar < 180°. Triangelsolveringar. Tillämpningar.
*Talteori och algebra: Räkning med naturliga, rationella och reella tal. Räkning med polynom. Nollställen. Faktorsatsen. Ekvationer och ekvationslösning.
*Komplexa tal: Definition. Ekvationslösning. Polär form.
*Funktionslära: Polynomfunktioner. Rationella funktioner. Trigonometriska funktioner. Logaritm- och exponentialfunktioner. Gränsvärde och kontinuitet (översiktligt). Derivata. Deriveringsregler. Max o min. Tillämpningar på derivator. Kurvritning. Integraler. Geometriska tillämpningar. Differentialekvationer.

Kurslitteratur:

Björk, Brolin, Matematik 2000 kurs D. - Natur och kultur,
Björk, Brolin, Matematik 2000 kurs E. - Natur och kultur.

Examination:

TEN1, 4 poäng, Skriftlig och/eller muntlig tentamen
UPP1, 6 poäng, Obligatoriska uppgifter och tester

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.