THFR02, Teknisk franska, 4 p, (Technical French)Ämnesgrupp:
Franska B

Mål:
Ett aktivt behärskande av grundläggande ord- och frasförråd inom respektive ämnesområden. Förmåga att kunna läsa och förstå mer komplicerade texter inom områdena elektronik, elektronik, datateknik och databehandling. En viss förmåga att självständigt kunna uttrycka sig i tal och skrift på det franska språket. Någon kännedom om de franskspråkiga ländernas kultur och samhällsskick.

Förkunskaper:
Franska som B-språk eller motsvarande.

Organisation:
90 timmars undervisning i form av storseminarier förlagda över tre läsperioder med 30 timmar per period.

Kursinnehåll:
Repetition av den franska grammatiken. Inlärning av den grundläggande terminologi inom ämnesområdena elektroteknik, elektronik, datateknik och databehandling. Läsning och diskussion av längre aktuella artiklar inom ämnesområdena.

Kurslitteratur:
Holmberg, Klum, Girod: Modern fransk grammatik. Aranda, Jean: Kompendier I och II i franska grammatiska övningar. Urval av franskspråkiga läroböcker inom det tekniska området. Artikelkompendium.

Examination:
TEN2, Skriftlig tentamen, 2 p.
MUN1, Muntlig tentamen, 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.