NMAA13, Matematisk analys I, 10 p, (Mathematical Analysis I)Kommentar från Per:
Denna kurs innehåller en teoritentamen som behövs för att få en magisterexamen i matematik, tillsammans med mina övriga mattekurser får jag då tillgodoräkna hela denna kurs.

Ämnesgrupp:
Matematik A

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i envariabelanalys.

Förkunskaper:
För tillträde till kursen krävs, förutom allmän behörighet, gymnasiets matematik E (motsv).

Påbyggnadskurser:
-

Organisation:
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningsräkningstillfällen.

Kursinnehåll:
Funktionsbegreppet. De elementära funktionerna. Gränsvärden. Kontinuitet. Derivata. Medelvärdessatsen. Extremvärdesundersökningar. Grafkonstruktion. Riemannintegralen. Integrationsteknik. Area, volym, båglängd. Taylors formel. Generaliserade integraler och numeriska serier. Potensserier. Ordinära differentialekvationer.

Kurslitteratur:
Persson, Böiers: Analys i en variabel.
Neymark: Kompendium om konvergens.
Problemsamling i analys utgiven av institutionen.
Kompletterande material utgivet av institutionen.

Examination:
TEN3, En skriftlig teoritentamen; betyg G eller U., 2 p. (Den tenta jag gjorde.)
TEN4, En skriftlig problemtentamen., 8 p.
KTR1, Kontrollskrivning., 0 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.