TATM57, Komplex analys, 5 p, (Complex Analysis)Ämnesgrupp:
Matematik C

Mål:
Att ge de studerande grunderna i teorien för analytiska funktioner och dess tillämpningar inom främst teknik och fysik.

Förkunskaper:
TATM18 Linjär Algebra, TATM72 Analys A och TATM73 Analys B eller NMAA12 Linjär algebra, NMAA13 Matematisk analys I eller NMAB13 Matematisk analys II eller motsvarande.

Påbyggnadskurser:
TATA20 Fourieranalys.

Organisation:
Undervisning ges i form av föreläsningar och lektioner.

Kursinnehåll:
Komplexa tal. Begreppet analytisk funktion. Elementära analytiska funktioner. Komplexa kurvintegraler. Konvergens. Funktionsserier. Taylor och Laurentserier. Residuekalkyl. Argumentprincipen. Konforma avbildningar förmedlade av analytiska funktioner. Analytisk fortsättning. Tillämpningar: Z-transformer och något om enkelsidiga Laplacetransformer.

Kurslitteratur:
Wunsch, D: Complex Variables with Applications. 2nd ed.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.