TGTU55, Forskning vid LiTH, 1 p, (Research at LiTH)Ämnesgrupp:
Övriga ämnen B

Mål:
Kursen skall ge överblick över pågående forskning vid LiTH.

Förkunskaper:
-

Organisation:
Kursen genomförs i form av en föreläsningsserie där forskare från sammanlagt 6 institutioner (IFM, IMT, ISY, IDA, IKP, MAI) presenterar aktuell forskning. Varje institution är värd för en föreläsning per år. Föreläsningarna hålls tisdagar kl 17-19, och de aktuella tisdagarna är normalt fjärde i period 1, andra och fjärde i period 2 och 3 samt andra i period 4. Tillfällena annonseras i Veckomeddelandet.

Kursinnehåll:
Kursinnehållet styrs helt av vilken forskning som pågår samt vad av denna som institutionen väljer att presentera. Detaljer annonseras i Veckomeddelandet inför varje föreläsning.

Kurslitteratur:
-

Examination:
ANN1, Närvaro vid minst 5 av 6 tillfällen, högst 2 ggr per institution. 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.