TSEA70, Signal- och bildbehandling, 4.5 p, (Signal and Image Processing)Ämnesgrupp:
Elektroteknik C

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om signal- och bildbehandling. Dessa utnyttjas sedan för att lösa problem inom medicin och biologi.

Förkunskaper:
TATM38 Matematiska modeller i biologi. TSRT01 Intr kurs i Matlab rekommenderas.

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, laborationer baserade på MATLAB samt en litteraturstudie och /eller fallstudie av ett exempel på signal- och bildbehandling, bl a inom medicin och biologi. Denna utföres i grupp och redovisas med muntlig och skriftlig presentation. Kursen pågår under hela vårterminen.

Kursinnehåll:
1-D signalbehandling. Linjära system. Signal- och frekvensplan. Faltning, korrelation, filter, impulssvar. Sampling och samplingsteoremet. DFT och FFT. Omsampling och interpolation. Tillämpningsexempel: ultraljud, EKG, EEG. 2-D signalbehandling. Generalisering av 1-D resultat. Bilder som två-dimensionella signaler. Filtrering av bilder. Bildförbättring. Orientering om bildkompression. Bildrekonstruktion. Tillämpningexempel: tomografi, magnetresonans, mikroskopi.

Kurslitteratur:
Anders Svärdström: Signaler och system. Kompendium i Signal- och bildbehandling.

Examination:
TENA, En skriftlig tentamen, 3 p.
LABA, En laborationskurs, 1.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.