TANA70, Fortran, 1 p, (Fortran)Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Kursen avser att ge ingående kunskaper om Fortran, det dominerande programmeringsspråket vid tekniska beräkningar.

Förkunskaper:
Programmering, gärna också Programutvecklingsmetodik eller motsvarande. Grundkurs i Numeriska metoder.

Påbyggnadskurser:
TANA77 Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar.

Organisation:
På föreläsningarna genomgås Fortranspråket. På laborationerna skall ett antal obligatoriska uppgifter lösas.

Kursinnehåll:
Fortran 90 och Fortran 95. Språkets element, data- och programstrukturer. In- och utmatning. Teckenhantering. Subrutiner och funktioner. Filhantering. Moduler. Fortran 2000.

Kurslitteratur:
Bo Einarsson: Lärobok i Fortran 90/95. (Kompendium från institutionen.)

Examination:
LAB1, En laborationskurs, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.