TATM41, Vektoranalys, 3.5 p, (Vector Analysis)Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Kursen behandlar variabla vektorer och vektorfält och avser att ge den matematiska teorin för potentialer och flöden som underlag för bland annat teoretisk elektroteknik och strömningslära.

Förkunskaper:
TATM18 Linjär algebra, TATM72 Analys A och TATM73 Analys B eller motsvarande.

Påbyggnadskurser:
TATM57 Komplex analys, TATA20 Fourieranalys

Organisation:
Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Kursinnehåll:
Variabla vektorer och vektorfält. Kroklinjiga koordinatsystem. Begreppen potential, gradient, divergens, rotation med geometriska och fysikaliska tillämpningar, Gauss, Stokes och Greens satser, Laplaces och Poissons ekvationer med fysikaliska tillämpningar.

Kurslitteratur:
Ramgard, A: Vektoranalys. KTH. Exempelsamling i vektoranalys, utgiven av institutionen.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3,5 p.


Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.