TFYY75, Teknisk biologi, 2.5 p, (Biotechnology)Ämnesgrupp:
Biologi/Teknik B

Mål:
Den studerande ska ges en bred orientering om hur teknisk biologi/bioteknik används i samhället. Vidare ska den studerande ges en tydlig bild av vad utbildningsprogrammet i teknisk biologi syftar mot och vad som motiverar innehållet i programmets olika kurser.

Förkunskaper:
-

Organisation:
Kursen ges som en föreläsningsserie med experter från bioteknikens och den tekniska biologins olika arbetsområden. För godkänt i kursen krävs utöver godkänt grupparbete närvaro på minst 75% av föreläsningarna

Kursinnehåll:
Bioteknik och teknisk biologi i samhällets tjänst. Läkemedel och livsmedel. Bioteknik för en renare miljö. Bioprocessingenjören. Genkloning. PCR och andra genetiska analyser i medicin och kriminalteknik. Bioseparation. Protein engineering. Metabolic engineering. Biomolekylär separationsteknik. Enzymteknologi. Bioanalystekniker. Biosensorer. DNA-chipet. Bioelektronik. Bioimplantat. Medicinsk teknik.

Kurslitteratur:
Material som utdelas i samband med föreläsningarna.

Examination:
UPG1, Grupparbete som redovisas vid ett seminarie samt närvaro vid minst 75% av föreläsningarna. 2.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.