TFYY55, Fysik TB, 4 p, (Physics)Ämnesgrupp:
Fysik B

Mål:
Kursen ska ge orientering om grundläggande elektromagnetism, vågrörelselära och fysikalisk optik, kvantfysik samt atom-, molekyl- och kärnfysik.

Förkunskaper:
TFFM51 Fysikaliska principer TB, TFYY06 Mekanik D

Påbyggnadskurser:
TFYY66 Molekyl- och ytfysik

Organisation:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Kursinnehåll:
Elektromagnetism: Elektrostatik, magnetostatik, tidsvarierande elektromagnetiska fält. Vågrörelselära: Vågekvationen, brytning, interferens, diffraktion, polarisation. Atom- och molekylfysik: Atommodeller, Schrödingerekvationen, kvanttal, Pauli-principen, molekylorbitaler, bindningar, energiband. Kärnfysik: Kärnmodeller, joniserande strålning, fission, fusion.

Kurslitteratur:
M. Alonso, E.J. Finn: Physics, (Addison-Wesley).

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 3.5 p.
LAB1, En laborationskurs, 0.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.