TFMT20, Mätteknik TB, 3.5 p, (Measurement Technology)Ämnesgrupp:
Elektroteknik C

Mål:
Ge en översikt av mätprinciper och metoder inom modern mätteknik

Förkunskaper:
Grundläggande kurser i fysik, kemi, elektronik och biologi

Organisation:
Föreläsningar, laborationer och demonstrationer.

Kursinnehåll:
Komponenter och funktioner i ett mätsystem; sensor, signalanpassning, linjarisering, mätvärdesöverföring, A/D-omvandling, presentation, insamling och behandling. Om verktyg för mätning och mätdatabehandling, LabVIEW. Sensorer för mätning av viktiga processtorheter såsom temperatur, flöde, tryck, nivå. Biologiska och optiska metoder, halvledarsensorer. Kvalitetssäkring av mätdata - kalibrering och spårbarhet. Hantering av mätvärden och angivande av mätosäkerheter

Kurslitteratur:
Kompendium, laborations-pm, särtryck.

Examination:
LAB1, En laborationskurs, 1.5 p.
UPG1, En skriftlig hemtentamen. 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.