TVCB08, Strukturbiologiska metoder, 3.5 p, (Methods in Structural Biology)Ämnesgrupp:
Biologi/kemi C

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hur olika avbildande metoder kan användas för att studera biologiska molekylers, cellers och vävnaders struktur

Förkunskaper:
Biokemi (TFKE25) och Cellbiologi (TFBI10)

Organisation:
Föreläsningar, demonstrationer och laborationer

Kursinnehåll:
Vävnadspreparation för mikroskopi: fixering, inbäddning, snittning, montering, färgning. Elektronmikroskopets konstruktion: Olika typer av elektronmikroskop. Transmissionselektronmikroskopi av biologisk vävnad. Strukturbestämning av biomolekyler: NMR, röntgenkristallografi. Biologiska markörer: Immuncytokemiska metoder. Ljusmikroskopisk och elektronmikroskopisk autoradiografi. Kvantitativ analys: Cytometri inkl. flödescytometri.

Kurslitteratur:
Lars-Inge Larsson: Imunocytochemistry-Theory and Practice, CRC Press. Bo Forslind: Elektronmikroskopi-Teori och Praktik, Liber förlag. M.G. Ormerod: Flow Cytometri-A Practical Approach, ISBN 0-19-963053-4. Artiklar och kompendier som täcker in resten av kursinnehållet.

Examination:
LAB1, En laborationskurs, 1.5 p.
UPG1, Inlämningsuppgift, 2 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.