TATA35, Diskret matematik, 4.5 p, (Discrete Mathematics)Ämnesgrupp:
Matematik B

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper i diskret matematik. Kursen presenterar grundläggande begrepp i den matematik, som är av speciellt intresse för tillämpningar inom programutveckling, teoretisk datalogi, databasteori och digitalteknik samt för fortsatta studier i diskret matematik.

Förkunskaper:
Gymnasiets matematik (kurs A-E) väl inhämtad (eller motsvarande).

Påbyggnadskurser:
-

Organisation:
Undervisningen ges med gemensamma föreläsningar och klassvisa lektioner. Inlämningsuppgifter kan förekomma.

Kursinnehåll:
Kombinatorik med permutationer och kombinationer. Mängdlära och operationer på mängder. Antalsräkning (enumerativ kombinatorik). Grafer och träd. Heltalsteori med några tillämpningar t ex inom kryptering. Induktion och rekursion. Euklides algoritm. Relationer och funktioner, speciellt partiella ordningar (pomängder), lattice och ekvivalensrelationer respektive polynom. Booleska algebror.

Kurslitteratur:
Grimaldi, R.P.: Discrete and Combinatorial Mathematics. Addison - Wesley. 4:e ed.
Björn, A. och Turesson, B.O.: Diskret matematik. 8:e upplagan. MAI kompendium.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen, 4.5 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.