TGTU00, Datorkörkort, 1 p, (Introduction to computers and networks)Ämnesgrupp:
Datalogi B

Mål:
Ge de studerande grundläggande kunskaper om persondatorer, ordbehandling m m så att dessa kan användas som verktyg i senare utbildning. Orientera om datorresurser inom LiTH. Ge förståelse för säkerhetsproblem och eget ansvar.

Förkunskaper:
Allmän behörighet för högskolan.

Organisation:
Kursen består dels av laborationer och dels ett test. Testet kan genomgås utan att laborationerna genomgåtts.

Kursinnehåll:
Allmänt om datorer, operativsystem, internet, informationssökning och LiTHs administrativa system. Användning av ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, elektronisk post och www-läsare.

Kurslitteratur:
Laborationsanvisningar och kompendium.

Examination:
LABA, Laborationsuppgifter, 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.