TSRT15, Reglerteknik M, 4 p, (Automatic Control M)Ämnesgrupp:
Elektroteknik C

Mål:
Kursen skall ge förståelse för dynamiska system och hur denna typ av system kan styras med hjälp av återkoppling. Vidare skall ges kunskaper om grundläggande matematiska metoder för att analysera och dimensionera återkopplade reglersystem. Kursen skall också ge färdigheter i användning av moderna datorverktyg för analys, dimensionering och simulering av reglersystem.

Förkunskaper:
För M: TATM31 Algebra M, TATM72 Analys A, en variabel, TATM73 Analys B, flera variabler, TATM62 Analys, fk För TB: TATM31 Algebra M, TATM72 Analys A, en variabel, TATM73 Analys B, flera variabler, TSDT48 Elektriska kretsar.

Påbyggnadskurser:
TSRT30 Reglerteknik, fortsättningskurs M, TSRT38 Reglerteori I, TSRT27 Digital styrning.

Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Ett antal av lektionerna genomförs vid dator.

Kursinnehåll:
Dynamiska system, återkopplingsprincipen. Differentialekvationer, överföringsfunktioner, stabilitet, samband mellan dynamisk egenskaper och poler. PID-reglering, rotort, Nyquistkriteriet. Frekvensbeskrivning, Bodediagram. Fas- och amplitudmarginal, lead-lag-kompensering. Känslighet och robusthet. Tillståndsbeskrivning, styr- och observerbarhet. Tillståndåterkoppling, observatör.

Kurslitteratur:
Glad T., Ljung L.: Reglerteknik. Grundläggande teori. Studentlitteratur 1989. Övningsexempel.

Examination:
TEN1, En skriftlig tentamen. 3 p. LAB1, En laborationskurs. 1 p.

Tillbaka till: Per Erik Strandberg
Tillbaka till: Per Erik Strandbergs kurser
Gå tillbaka en sida.