Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Sharp Develop är ett öppnare alternativ och en mer öppen väg till .NET/MONO än till exempel Microsoft Visual Studio.

Sharp Develop stödjer bland annat språken C#, Visual Basic.NET och Boo. Den verkar har bra integration med både MONO och .NET.

Sharp Develop bor här: [1].

http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_sharpdevelop.png


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara och Kategori Programmering.