Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Vad är nytt i Python?

Om Python

Som ni säkert vet är Python är ett objektorienterat högnivå språk som kan ses både som ett programmeringsspråk och som ett skriptspråk. Ofta sägs att Python är designat med maximering av utvecklarens produktivitet och med en mycket läsbar syntax som mål, men Pythons ursprunglige författare Guido van Rossum menar att målet var att få ett andra språk till C och C++-utvecklare och ett tidig mål med Python var att brygga gapet mellan terminalen och C. Något som är ganska ovanligt i populära språk är att Python använder whitespace för att dela in koden i block (istället för till exempel måsvingar eller begin ... end).

Vart används Python

Python har framgångsrikt bäddats in i olika mjukvaruprodukter i till exempel Blender, GIMP, Paint Shop Pro och Civilization IV. Python är en standardkomponent nästan alla operativsystem och som vi ska se börjar även Microsoft intressera sig mer och mer för Python. Värt att notera är även att Nokias valde Python som skriptspråk i sin mobiltelefonserie S60.

Fler implementaioner av Python - Microsoft vill vara med

Precis som det klassiska språket C har fler implementeringar och en uppsjö av kompilatorer finns fler implementationer av Python. Standardimplementationen heter CPython och är skrivet mest i C och är open source eller fri mjukvara. Det finns även implementeringar i Java (Jython), och Python (PyPy) - men dessa två har en ganska begränsad användarbas.

Det nya och intressanta är att våra vänner i Redmond (Microsoft med andra ord) verkar vilja få en fot med i Pythonvärlden och har gjort en implementation av Python för deras .NET platform: Ironpython. Ironpython publiceras under licensen Microsoft Public License (Ms-PL), se mer på [1] och [2] . Ms-PL har granskats av bland annat Free Software Foundation och visat sig visa respekt för de fyra mjukvarufriheterna. Mjukvara som licensieras med Ms-PL är med andra ord open source, eller fri mjukvara. För att göra en lång historia kort så är Iron Python något så ovanligt som ett open source program från Microsoft!

Men Microsoft nöjer sig inte med att man ska komma åt hela .NET från Python - i kommande C# 4.0 ska det även bli enkelt att exekvera kod skriven i Python. Så vi får nog räkna med att Python och Windows kommer närma sig varandra mer och mer de närmaste månaderna.

Vad är nytt i Python 3.0

Python 3.0 släpptes i December 2008 och är fortfarande ny och fräsch. Den i särklass viktigare förändringen är att print nu är en fullvärdig funktion. Detta betyder att alla print-anrop i Python 3 inte fungerar i Python 2, och tvärt om. Men som tur är finns en work-around som fungerar i båda versionerna - man lägger till parenteser och ett mellanslag. I Python 2 tolkas parenteserna som redundanta, men i Python 3 är de helt nödvändiga:

    print "Python 2"
    print("Python 3")
    print ("Python 2 and 3")

Antagligen kommer det dröja riktigt länge innan ens hälften av de viktigaste tredjehandsmodulerna blir porterade till Python, så man ska nog ligga ganska lågt med att implementera något tills Python 3.1 kommit ut.


Se även Det Luktar Python
Tillhör Kategori Programmering