Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

En introduktion till programmeringsspråket Python på 30 minuter

Jag ska hålla ett föredrag om Python på jobbet och skrev såklart en tutorial om det. Den finns som pdf ([1]) och webb-format ([2]).

Jag gjorde senare även en Nyheter Med Python 3.


Denna sida tillhör Kategori Programmering.