Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Net Hack är ett spel som till viss del byggdes och byggs kollektivt över internet (och tidigare usenet).

Så här ser det ut när man spelar Net Hack på terminal (så som man "ska" göra):
http://www.pererikstrandberg.se/blog/nethack-terminal.png

Och man dör hela tiden och får frågan om man vill identifiera sina prylar:
http://www.pererikstrandberg.se/blog/nethack-terminal2.png

Läs mer om Net Hack


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.