Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Bakgrund

Jag fick en vetenskaplig artikel publicerad i slutet av 2016 och började fundera på hur LaTeX-mallar ser ut för olika vetenskapliga journaler och konferenser. Speciellt kikade jag på mallar från IEEE och ACM. Se dessa och andra mallar på OverLeaf; [1]

Ladda ner mitt försök i tex: [2], eller pdf: [3]. Här är en bild på resultatet:

http://pererikstrandberg.se/blog/templates/walking-article.png

Grundinställning

Jag började med att ställa in dokumentklassen till en article med 10pt, a4paper och twocolumn.

För svenska tecken så skickade jag [utf8] till {inputenc}.

Mer detaljer

Marginaler

I vetenskapliga artiklar verkar det vara vanligt att banta marginalen ganska rejält. Det är kanske inte så snyggt, men om du startat en vetenskaplig journal så kanske du vill göra det du med. Ett bra paket för detta är geometry. Som man kan sätta marginaler med: jag satte 25mm höger/vänster, 20mm uppe och 30mm nere. Om man inte har A4 utan till exempel letterpaper så funkar detta inte så bra - pappersformerna är för olika (tycker jag).

För att debugga marginaler funkar detta bra: \usepackage{enumitem, showframe}.

Many Authors

Typiskt för vetenskapliga artiklar är att ha ett helt gäng författare. authblk räddar dagen:

\usepackage{authblk}
 \author[1]{Henry David Thoreau%
  \thanks{To whom correspondence should be addressed.} }
 \author[1,2]{Ellery Channing}
 \author[2]{William Emerson}
 \author[ ]{Per Erik Strandberg%
  \thanks{I had nothing to do with this, and I have no affiliation.} }

\affil[1]{Department of Walden, Concorde University%
\authorcr Email: firstname@example.com%
\authorcr \hspace{1.5in} }
\affil[2]{Staten Island Engineering, Walden University%
\authorcr Email: firstname@example.com}

Rubriker

Rubrikerna gjorde jag mindre och med mindre marginal genom att skicka in small och compact till titlesec.

IEEE har även rubriker som ligger inbakade i sitt stycke, jag provade med följande en tweak av titlesec. All inställning för titlesec blev då:

\usepackage[small,compact]{titlesec}
\titleformat{\subsubsection}[runin]
      {\normalfont\it}
      {\thesubsubsection}{0.5em}{}[:]

Referenser

Det finns många sätt att göra referenser. Jag har börjat använda två paket för att ända utseendet på bibliografin: tocbibind för att få ett inlägg i innehållsförteckningen och ett vanligt kapitelnummer på referenslistan.
http://pererikstrandberg.se/blog/templates/latex-references-tocbibind.png

Dessutom gillar jag natbib för att LaTeX inte ska slå ihop referenser (så att "[1], [2], [3], [4]" inte blir [1-4]).
http://pererikstrandberg.se/blog/templates/latex-references-sort-natbib.png

\usepackage[nottoc,numbib]{tocbibind}
\tocotherhead{section}

\usepackage[sort]{natbib}

Sidnummer

Akademiska papper från konferenser och journaler har typiskt inte sida 1 som första sida, av bland annat historiska skäl. Jag satte om räknaren för sidnummer genom att pilla på räknaren page: \setcounter{page}{108}.

Annat

Jag funderade på att baka in en logga i bakgrunden någonstans, men jag lät bli. Jag nosade då lite på \usepackage{background}.

Ibland vill man ha mindre text under bilder och tabeller - då kan man använda paketet caption: \usepackage[font=small,labelfont=bf]{caption}


Denna sida tillhör Kategori Mallar
Se även Latex Uglified