Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

File Zilla (eller FileZilla) är ett smidigt program för FTP. Du hittar det här: [1]

Jämfört med Windows inbyggda ftp-program är det lika stabilt som moai ([2]) jämfört med en bananfluga ([3]).

http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_filezilla.png


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.