Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

1998 skrev jag mitt specialarbete på gymnasiet. Det heter Kägelsnitt, eller koniska sektioner. Texten har, utan bilder, legat och skvalpat på min hemsida (se här [1]), men nu finns den scannad med bilder och handskrivna specialtecken här: [2]


Tillhör Kategori Dagbok