Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

"Wikipedia är en flerspråkig internetbaserad encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Wikipedia drivs av den icke vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av Free Software Foundation. Projektets programvara är uteslutande fri och har öppen källkod."

Citat från [1] 20070224.


Denna sida tillhör Kategori Internet.