Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing är, och kommer bli, en serie standarder som ska slå samman standarder som behandlar mjukvarutest.

Introduktion

Det finns som bekant en rad standarder som är intressanta när man pratar mjukvarutest. En av de mest kända är IEEE 829, som handlar om testdokumentation. Andra handlar om granskning (se till exempel Metod För Formell Granskning). Det finns även standarder för vokabulär (men även ISTQB tillhandahåller till exempel ordlistor, se sstb.se: [1]).

ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing är, och kommer bli, en serie standarder som ska slå samman de tidigare - vilket får mig att tänka på XKCD #927 Standards (se [2]) där man med lite humor bara ersätter en massa konkurrerande standarder med ännu fler konkurrerande standarder. Så är nog inte fallet nu - lyckligtvis så samarbetar ISO, IEC och IEEE om en gemensam standard.
http://www.pererikstrandberg.se/blog/xkcd-927-standards.png

De delar som är mer eller mindre klara är:

  1. Concepts & Definitions (Sep 2013)
  2. Test Processes (Sep 2013)
  3. Test Documentation (Sep 2013)
  4. Test Techniques (2014?)
  5. Keyword Driven Testing (2015?)

En introduktionsvideo av Stuart Reid finns på Youtube: [3]

Part 1 - Concepts & Definitions

De koncept och definitioner som tas upp i del 1 är bra för att få en samling begrepp inför de kommande delarna. Som ordlista är den ok, men dyr. Vill man bara ha en samling glosor tror jag man ska kolla in materialet från ISQTB istället.

Det som även är bra är att den tar upp olika ämnen - som till exempel Riskbaserad Testning. Men här måste jag väl påstå att man inte direkt kan använda standarden som mall i sitt dagliga arbete, snarare en kompass till vad man bör undersöka mer. Ämnen som behandlas är:

Se även en sammanfattning på softwaretestingstandard.org: [4]

Part 2 - Test Processes

Den andra delen i standarden behandlar testprocesser (och gör ett bättre jobb än mina tankar om Agil Testprocess).

En grundtanke är att man kan se testprocesser som tre lager av processer som har underprocesser:

Se även en sammanfattning på softwaretestingstandard.org: [5]

Part 3 - Test Documentation

Här kommer IEEE 829 i en lite upphottad tappning. För många kanske IEEE 829 är extremt tung och de kan 29119-3 också vara, men man kan skräddarsy hur man använder den och bara använda vissa delar.

Den innehåller även extremt pedagogiska exempel i ett gäng Appendix, med exempel på hur dokumentationen kan se ut i en agilt organisation respektive mer traditionell. Det finns även färdiga mallar i slutet som beskriver vad som ska (eller bör) ingå i de olika dokumenten.

De policys, dokument och rapporter som beskrivs är:

Jag gjorde ett tappert försök att visualisera hur de olika dokumenten händer ihop (en liknande bild finns i standarden):
http://www.pererikstrandberg.se/blog/test-documentation.png

Själva strategidokumentet innehåller delar som är gemensamma för alla subprocesser man använder för test (till exempel en generisk riskanalys), men kan innehålla delar för varje subprocess:
http://www.pererikstrandberg.se/blog/test-documentation-strategy.png

Se även en sammanfattning på softwaretestingstandard.org: [6]

Test Plan och Rapport

Jag gjorde nyligen en testplan och rapport som försökte följa 29119-3. Min kapitelindelning matchar inte helt den i standarden utan blev:

Test Plan

Test Completion Report

Part 4 - Test Techniques

På sin hemsida listar 29119-gänget vilka testdesigntekniker som del 4 innehåller (se [7]). Listan är gedigen.

Test Design Techniques


Se även softwaretestingstandard.org: [8]

Bilden från XKCD är ritad av Randall Munroe och kopierad enligt Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License - se detaljer på xkcd.com [9].


Denna sida tillhör Kategori Test