Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

IrfanView är min kompis.

Jag skrev en gång en guide i hur man använder programmet: [1] .
http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_irfanview.png


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.