Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Graphical User Interface (GUI)

Typiskt kan man säga att ett GUI är mer grafiskt än ett CLI. Ofta är det bra att peka och klicka på saker - människan har trots allt en tendens att tänka i bilder.

Nedan är ett exempel på Windows XP, som man kan säga är ett GUI (det körs på två skärmar det är därför den är lite bred). Tio program är öppna samtidigt:

http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_gui.png

Ofta anser man att ett GUI är mycket mycket bättre än ett CLI, det är tyvärr ofta lätt att hitta motexempel.

Exemplet nedan är ett dåligt GUI - man har för få valmöjligheter. Man lurar användaren att tro att han måste formattera datorn.
http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_gui2.png

Ytterliggare ett dåligt exempel (ett riktigt exempel denna gång - den ovanför har jag själv fejkat ihop). Här får man reda på att datorn gjort något (som man inte bett den om) och man får reda på att man måste starta om innan räknaren når noll. Man har i princip inte möjlighet att välja. På samma sätt fungerar telefonförsäljare. Man säger "jag har inte lust att prata nu" och telefonförsäljaren säger "ska jag ringa tillbaka imorgon eller på tisdag". (Lägg märke till att knappen för att starta om senare är avstängd.)
http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_restart.png

Även detta är ett dåligt exempel. Man har så mänga valmöjligheter att det är omöjligt att göra något vettigt.
http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_gui_word.png

När jag själv gör GUI'n vill jag gärna att de är lagoma, DOG är ett exempel på ett ganska snålt men i mina ögon funktionellt GUI. DOG är till för att se innehållet i en eller flera filer efter varandra. Man kan redigera innehållet och spara till fil. Vill man kan man använda DOG som en vanlig texteditor - men det är inte det huvudsakliga syftet.
http://www.pererikstrandberg.se/projects/dog/dog_screenshot_3.png

CommandLine Interface (CLI)

Ett kommandoradsinterface är ofta råare, men snabbare än ett GUI. CLI'erna har sett i stort sett likadana ut i 20-30, kanske 40 år.

Här är två bilder på kommandoradsinterface. Det översta kommer från Commodore 64 som släpptes 1982, det undre från Widows XP's kommandotolk som bara är något år gammal. Den finns även i Widows Vista och se i princip likadan ut.
http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_cli_c64.gif
http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_cli_dos.png

Oftast när jag bygger program tycker jag att det är bra att tänka modulärt. Man bygger små moduler som man sen kopplar ihop och får bra grejer. Ett exempel på det är File Fetcher som jag har byggt för att konkurrera med ls. File Fetcher fixar en lista på filnamn som matchar ett visst mönster. När detta är klart bygger jag kanske en annan modul, till exempel Text To Txet, som sköter kryptering av filer. När krypteringen funkar bra bygger jag in File Fetcher för att från kommandoraden kryptera ett packe filer och inte bara göra det en och en. Ett annat exempel är mera på projektstadiet: OMYV (Omyv Manages Your Version). OMYV är tänkt att bli en texteditor som bland annat kan läsa och spara filer som är krypterade med Text To Txet och som ska kunna startas från kommandoraden. Om man startar från kommandoraden kan man använda File Fetcher för att öppna mer än en fil åt gången. Allt hänger ihop! Allt är moduler!

See also

Läs i The Console om ett program som fungerar som ett interface till flera CLI'er samtidigt. Det har det totalt värdelösa namnet Console (som nästan är sämre än Word).


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.