Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Jag började i måndags på Addiva nya jobbet - nu utvecklar jag i .NET igen och använder fin-visual studio - inte Microsoft Visual Studio som är gratis.

Det går väl rätt så bra - men jag har redan fått en sådan här:
http://www.pererikstrandberg.se/blog/visual-studio-error.png

Dessutom är det ganska kul att OS 2008 lyckades få en BSOD ([1]) under invigningsceremonin: [2].


This page belongs in Kategori Dagbok.