Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Do not try this at home!

Mitt första seriösa användande av gamla goda shred. Att shred'a en hårddisk på 150 GB tog ungefär ett ett dygn om man skulle köra 26 rundor på en tre-fyra år gammal dell med en Pentium 4 med Ubuntu Distro från Live cd.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/shred-harddrive.jpg


Denna sida tillhör Kategori Dagbok.