Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Jag köpte kaffe som är både kravmärkt och rättvisemärkt. Känns stabilt. The future is not set - there is no fate but what we make for ourselves (se [1] för källan till citatet och [2] för en tolkning).

http://www.pererikstrandberg.se/blog/kravmarkt_och_rattvisemarkt_kaffe.png

Jag kanske ska nämna att det kommer från Karlstads Löfbergs Lila och inte från barnadödarna på Nestlé/Zoega. Läs mer här: [3] och här [4].


Tillhör Kategori Dagbok.