Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

http://www.pererikstrandberg.se/blog/the-checklist-manifesto.jpg

Introduktion

Få böcker fångar mig så hårt som den här. Jag läste ut den på två kvällar. Under tiden tog jag lite anteckningar och hade ett fånigt leende på läpparna. Boken är The Checklist Manifesto från Profile Books Ltd, av Atul Gawande från 2009. ISBN: 9781846683145. Den kostar just nu cirka 125 kr på Adlibris (se [1]), eller knappt 9 $ på Amazon (se [2]).

Den har brutalt bra recensioner på Amazon (ett medel på cirka 4.5 av 5 efter mer än 800 reviews. Den kritiska recension som var mest hjälpsam på Amazon tycker man kan läsa den artikel som skrevs 2007 som tydligen ska vara nästan samma sak. De positiva recensionerna behöver jag inte nämna här eftersom jag själv älskade boken och säkert kommer hylla den en hel del.

Överblick

Det är en kort bok, mitt exemplar hade 214 sidor, varav själva boken utgör 193. I slutet finns ett par trevliga appendix som bland annat innehåller ett par checklistor. Den innehåller, utöver appendix och introduktion, 9 kapitel.

Författaren är läkare och bokens ramberättelse handlar om när de tog fram WHO Surgical Safety Checklist (se WHO: [3], eller Wikipedia: [4]). Det är också många avstickare i byggbranschen, i en restaurang, i finansbranschen och framförallt hos piloter.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/who-checklist.png

Negativt

Det är en otroligt bra bok. Men författaren är kirurg och tycker om att berätta långa och blodiga berättelser från operationsbordet. Om hur patienter skärs upp på olika sätt för att leta efter blödningar, och så vidare. Jag förstår syftet: han vill lyfta varför checklistor är bra; men det blir ibland lite för mycket blod.

Eftersom jag själv läste boken med hoppet att kunna börja använda mig av checklistor i jobbet så skulle jag gärna sett ännu mer "gör såhär" ā la Checklists for Dummies (om det nu hade funnits en sådan bok).

Positivt

Boken presenterar på ett extremt tydligt sätt hur bra det är med checklistor för olika yrkeskårer. Vi får lära oss om checklistornas historia och varför det behövs checklistor nu för tiden. Den är dessutom lagom kort - jag läste som sagt ut den på två kvällar.

För mig har den även haft effekten att sporra en slags kreativitet och iver. Den kliar på nerver som får mig att själv vilja göra checklistor, till mitt jobb.

Checklistor

Checklistan populariserades, enligt boken, när det episka bombflygplanet B-17 höll på att utvärderas. En mycket erfaren pilot kraschade under utprovningen, han hade missat något enkelt steg. Trots detta köptes ett par exemplar av modellen. Man funderade på hur man skulle göra för att klara av att flyga det komplicerade planet. Det var inte mer träning som behövdes - majoren som kraschat var erfaren så det räckte. Svaret blev en checklista och sedan dess har checklistor populariserats ordentligt i flygbranschen.

Anledningen till att man behöver checklistor nu för tiden är att vi lämnat tiden med mästerbyggare bakom oss. För kunde en byggmästare bygga ett helt hus, antagligen helt själv om det behövdes. Nu behövs specialister. Inte bara i byggbranschen, utan i många branscher. Jag såg nyligen en Disneyfilm om älvor. Bland eftertexten var det otroligt många namn, det kändes som hundratals om inte fler än tusen. Det finns ingen chans att herr Disney själv skulle kunna göra en film nu för tiden. Och är arbetet komplext eller komplicerat då är det lätta att glömma något. När arbetet är avancerat men vi vet hur det går till, som till exempel när vi bygger mjukvara, då är en checklista bra.

En bra checklista gör ett par saker.

  1. Den ser till att man inte glömmer idiotsaker. Ett exempel som förekommer i boken är när en viss typ an enmotorigt flygplan får problem med motorn. Checklistan har instruktionen "FLY THE AIRPLANE!". Tydligen kan man som pilot lätt få panik och i försöken att få igång motorn glömma bort att man kanske behöver styra lite också.
  2. Checklistor kan påtvinga kommunikation. Författaren nämner ett scenario som ofta uppkommer vid operationsborden: personalen kan inte namnet på varandra. Och enligt undersökningar man sett så kommunicerar man mycket sämre med folk man inte kan namnet på. Och dålig kommunikation är dåligt för till exempel patienter. "Det är inte mitt problem", kanske man tänker när läkaren rättar till en lampa så att handsken blir osteril. Men känner man kollegorna vid namn och vet att man får ta plats i teamet så tar man fram en steril handske och kommunicerar kring problemet.
  3. I mina ögon är checklistor även makt. Typiskt kommer makten ovanifrån när man bestämmer vad som ska med på checklistan. Men genom att ge till exempel en sjuksköterska makten att hindra en läkare från att operera om hen glömt något så decentraliserar man även makten.

Att använda en checklista kan uppfattas som ett slags driv mot att kryssa rutor i en lista. Men det handlar om att anamma en kultur av disciplin, teamkänsla och kommunikation. Vi brukar säga på min arbetsplats att kommunikation är det svåraste som finns. Författaren säger att disciplin är det svåraste som finns. Om man kan lösa två så svåra problem med en enkel checklista - då är det väl verkligen värt det?

Motstånd

Trots att checklistor ger extremt bra ROI, det ges enorma mängder exempel på hur bra checklistor är i boken, så gör många motstånd mot checklistor. De uppfattas som tråkiga, pinsamma och ovärdiga. Författaren pratar om en attityd bland vissa kirurger där de uppfattar sig som självutnämnda rockstjärnor eller auktoriteter. Den attityden tror jag finns i andra branscher också. Jag har stött på termen "egoless programming" i internationella standarder - jag tror det kanske finns en anledning till det.

En bra checklista

Ett appendix till boken innehåller en checklista för checklistor. Det finns ett par bra koncept. Pauspunkter är bra att hänga upp sin checklista kring. Till exempel att man kollar av att allt är OK innan man skär i patienten. Checklistor är även av typerna:

Vi får också tipsen att blanda text med bara STORA bokstäver med vanlig text i blandat, samt att text i sans serif typsnitt är bra. Till exempel Helvetica (se artikel i Wikipedia [5]).

Vilka steg ska ingå i checklistan? Ja, utöver att testa den i praktiken innan den accepteras så fick vi tipset att även om man bara frågar folk på arbetsplatsen vad som borde ingå så blev resultatet jättebra (hälften så många döda patienter).

Min checklista

Jag blir otroligt sugen på att göra en checklista för Mjukvarukvalitet Programvarukvalitet Eller Software Quality, att få chansen att formulera om funderingar från gamla tankar kring Agil Testprocess, och skriva något om det jag lärde mig när jag certifierade mig som Istqb Foundation Certified Agile Tester

Jag tänker tre pauspunkter:

  1. Definition of Ready: Innan man börjar implementera
  2. Under arbetets gång
  3. Definition of Done: Innan man slutar mer arbetspaketet.

Gör jag någonsin en sådan checklista, då kommer jag lägga in den på den här sidan. To be continued...


Tillhör Kategori Boktips
Tillhör Kategori Test (typ)

Se också Sacha Chuas sketch och text om samma bok: [6]
Se också Wikipedias artikel om samma bok: [7]